VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2.KOLO

21.1.2013 0:00:00

Je dobré zalistovat v ne tak dávné historii než vhodíte SVŮJ HLAS do volební urny panu Miloši Zemanovi. Pokud by nám vypovídala paměť, můžeme si historii v klidu připomenout. Opravdu je to ten nejvhodnější kandidát? Prezident by měl být totiž slušný člověk a tady je už problémů více.

Ke shlédnuté dokument "Vládneme, nerušit" 
(pokud Vám odkaz nefunguje, dá se na internetu jistě najít pod názvem "vládneme nerušit."

Další předvolební odkazy naleznete zde:
http://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-2013.aspx  
http://zpravy.idnes.cz/video-jan-urban-o-zemanovi-dc0-/domaci.aspx?c=A130118_143643_domaci_jw

 

Prof. Dr. P. Petr Piťha o prezidentské volbě a o mladých

Neznámým čtenářům pozdrav!

Byl jsem opětovně dotazován, jaký je můj názor na prezidentské volby. Vyslovuji se takto:

1. Mluvím jen za sebe, to jest ne jako exponent či mluvčí jakékoli organizace ani neoficiálního seskupení. Jde o můj názor.

2. Ke svému rozhodování mám stejné informace jako každý běžný občan. Utvořit si obraz z tendenčně vyhrocených polopravd a neúplných informací je těžké. Přesto jsem dospěl k několika důležitým poznatkům:

a) V druhém kole prezidentských voleb je položena trochu jiná otázka než v prvém. Nejde již jen o výběr vhodného kandidáta, ale o zásadní rozhodnutí o dalším směřování naší společnosti. Nečekaný úspěch Karla Schwarzenberga byl způsoben vystoupením studentů středních a vysokých škol, kteří dali najevo svou nespokojenost se současně platným způsobem politického vedení státu. Odmítají zkorumpované jednání, aféry, skandály, pomluvy, korupci, nezájem o skutečné problémy a o běžné lidi. Budoucnost vidí ve zdravém rozumu a potřebném neosobním nadhledu.

b) Naše společnost po více než 20 letech vývoje stojí ve významné společenské a mravní krizi. Zdravý chod státu je podvázán tím, že demokracie, ve které jsme se nenaučili žít, je podrývána zneužíváním pro osobní prospěch. Zájmy celku společnosti jsou opomíjeny a narůstá vliv nátlakových uskupení, která mezi sebou bojují. Ve zmatku už snad ani většina politiků neví, co kdo opravdu chce, a zápasí každý s každým.

c) Z toho mně vyšlo, že mám a musím podpořit tento mladý hlas naší země. Jednak proto, že se s ním shoduji, jednak proto, že jako pedagog a jako uvážlivý starý člověk nesmím opustit své žáky a naše děti, když vystoupí ve prospěch života, spravedlnosti a rozumu. Tentokrát sice riskuji méně než 17. listopadu 1989, kdy jsem mladé lidi také doprovázel, ale celou svou osobností chci přispět k tomu, že jejich hlas nebude odmítnut s tím, že to jsou ještě nerozumné děti. Nejsou to děti, jsou to nositelé naší budoucnosti a nechci, aby jim někdo, ani teď, ani v budoucnu ubližoval.

Budu tedy volit kandidáta studentů Karla Schwarzenberga.

3. K tomuto vyjádření připojím ještě dvě upozornění:

Názor, že jeden hlas to nevytrhne, a proto nejít k volbám, je chyba. Jeden z kandidátů může vyhrát o jediný hlas, a to může být ten Váš. Nejít volit, protože mě politika nezajímá, je projevem člověka, který už to vzdal a o zbytek svého života ztratil zájem, je mu jedno, jaký dál bude.

Uvědomuji si také s bolestí, že jako občan České republiky ponesu hanbu, o kterou se postarali mnozí z mých spoluobčanů. Ať totiž bude zvolen ten nebo onen, objeví se hlava našeho státu před světem poplivaná vlastním národem, vyválená v hnoji pomluv a zmazaná blátem lží, ve kterých si libuje kde kdo. Zamyslete se nad tím, co si o nás může cizina myslet, když tímto způsobem představujeme svého prezidenta.

V Praze 19. ledna 2013, v úmrtní den Jana Palacha

Prof. Dr. Petr Piťha

 

Poznámka Jan Vlčka:

S článkem plně souhlasím. Mým kandidátem v prvním kole byla paní Zuzana Roithová. Teď jsme ale v kole druhém a vybrat musíme jen ze dvou uchazečů, kteří postoupili. Pokud se týká informací lze je dohledat jednak na internetu a hlavně porovnat se svou pamětí. Pravda zabere to člověku dost času, ale na to musíme v budované demokracii zvykat. Při volbě mezi panem Milošem Zemanem a panem Karlem Schwarzenbergem pro mne není rozhodování zase tak těžké. Oba kandidáti se ve svém věku již nezmění. Mnohé napoví i způsob, jak oba kandidáti vystupují např. v televizních diskuzích (potlesk jejich dodaných sympatizantů si prosím odmyslete).

Pan Zeman je sice zdatný řečník, ale podle mne ve vyjadřování hodně „populistický v lidovém tónu“, dobře takticky hrající na struny „obyčejných, prostých“ lidí (tolik nám toho již bylo z různými lidmi naslibováno), na mnoho otázek na věci pro jeho osobu nepříjemných, nedává vůbec jasnou odpověď (šikovně se jim vyhne), nemá zábrany a snaží se svého protikandidáta způsobem jemu (panu Zemanovi) vlastním a to i nedůstojným zesměšnit, používá „šťouchnce“ (tak si ve své hantýrce zřejmě přejmenoval „podpásovky“), přestože na začátku kampaně deklaroval něco úplně jiného. Takového člověka jako hlavu státu nemohu zvolit.

I proto budu volit pana Karla Schwarzenberga, byť k němu mám také výhrady.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks